Sinds 1 maart 2009 wordt er in het theorie-examen voor de personenauto meer aandacht besteed aan gevaarherkenning. Je wordt getoetst op drie onderdelen n.l. gevaarherkenning, verkeersregels en verkeersinzicht. Het is dus van belang om je op genoemde onderdelen goed voor te bereiden.

Je slaagt voor het theorie-examen als:

  • je 13 of meer goed hebt van de 25 vragen over gevaarherkenning en
  • je 10 of meer goed hebt van de 12 vragen over verkeersregels en
  • je 25 of meer goed hebt van de 28 vragen over verkeersinzicht.