Sinds 1 maart 2009 wordt er in het theorie-examen voor de personenauto meer aandacht besteed aan gevaarherkenning. Je wordt getoetst op drie onderdelen n.l. gevaarherkenning, verkeersregels en verkeersinzicht. Het is dus van belang om je op genoemde onderdelen goed voor te bereiden.

Je slaagt voor het theorie-examen als:

  • je 13 goed hebt van de 25 vragen over gevaarherkenning en

  • je 35 goed hebt van de 40 vragen over verkeersregels en verkeersinzicht.

Waar het voor de meeste leerlingen geen probleem is om zelf de theorie te leren is het voor sommigen toch nodig om lessen te volgen. Hiervoor gebruiken wij een online-theorie leersysteem waar je onder begeleiding van de rijschool je de theorie eigen kunt maken. En is het nodig om individueel theorieles te volgen dan maken we daar gewoon tijd voor.

Inloggen voor online-theorie:Code traffic-trainer